VIRTUAL WARSAW - miasto przyjazne dla niewidomych

13 - 15 października 2018 r.

„Widzę dotykiem” – kampania promująca czytelnictwo w brajlu

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

 

                Fundacja Szansa dla Niewidomych poprzez realizację projektu promuje specyficzny sposób czytania i pisania – za pomocą alfabetu brajla. Tytuł projektu odnosi się do zmysłu dotyku – jest on niezbędny do odczytania tekstu w zapisie brajlowskim.

                Jednocześnie Fundacja zwraca uwagę na równy dostęp do kultury czytelniczej dla osób z dysfunkcją wzroku, organizując spotkania wydawnicze w postaci rozmów z autorami, prelekcji, prezentacji publikacji oraz praktycznych warsztatów pisania i czytania w brajlu. Spotkania te są okazją do dialogu na temat użyteczności brajla wśród osób niepełnosprawnych, jego historii i przyszłości. Poza tym uczestnicząc w warsztatach można przekonać się na własnych opuszkach palców czym jest brajl i jak się nim posługiwać. W ten sposób Fundacja przekazuje jak najszerszemu gronu odbiorców wagę problemu, jakim jest wtórny analfabetyzm osób niewidomych i niedowidzących. W spotkaniach uczestniczą jednak nie tylko oni. Projekt dociera do osób widzących, dla których jest on szansą na poznanie i zrozumienie idei czytelnictwa w brajlu.

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas