VIRTUAL WARSAW - miasto przyjazne dla niewidomych

13 - 15 października 2018 r.

Szanowni Państwo!

Fundacja Szansa dla Niewidomych ma przyjemność zaprosić pracowników Państwa biblioteki do udziału w Projekcie „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji” .

Dla jakich bibliotek jest nasz projekt?

 • Biblioteki publiczne z całej Polski,

 • Przyjazne osobom niepełnosprawnym,

 • Posiadające pracowników chętnych do zdobycia nowej wiedzy z zakresu obsługi niepełnosprawnego czytelnika,

 • Pragnące promować swoją działalność i zachęcić niepełnosprawnych czytelników do częstszych wizyt.

Co biblioteka zyska w ramach projektu?

 • Pracowników dobrze przygotowanych do obsługi niepełnosprawnych czytelników,

 • Zasób wiedzy z zakresu promocji, w szczególności pośród osób niepełnosprawnych,

 • Zaangażowanie pracowników w projekt promocyjny, który przyciągnie nowych czytelników.

UWAGA! Termin naboru do projektu zostaje przedłużony do 15 lipca br. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia i czekamy na kolejne!

Jednocześnie informujemy o zmianach, jakie zaszły w Regulaminie i Harmonogramie.

Zmiany w Regulaminie:

 • Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób.
 • Możliwość wspólnego zgłoszenia kilku bibliotek z jednego województwa w ramach limitu miejsc na szkoleniu.

Zmiany terminów w Harmonogramie:

 • Przyjmowanie zgłoszeń: 12.06 – 15.07.2018 r.
 • Ogłoszenie wyników naboru: 20.07.2018 r.
 • Ustalenie terminów szkoleń: 23.07 – 31.08
 • Przeprowadzenie szkoleń: 01.08 – 31.10.2018 r.
 • Promocja biblioteki w praktyce – wsparcie Specjalisty ds. promocji: 01.08 – 06.12.2018 r.

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

 • W każdym województwie zostanie przeprowadzone tylko jedno szkolenie (dla jednej lub kilku wspólnie zgłoszonych bibliotek).
 • Szkolenie jest bezpłatne.
 • Szkolenie zostanie zorganizowane w zgłoszonej bibliotece. W przypadku wspólnego zgłoszenia – jednej z kilku zgłoszonych. W szczególnym wypadku, gdy biblioteka nie posiada odpowiednich warunków do przeprowadzania szkolenia, postaramy się zapewnić Państwo inne miejsce.
 • Termin szkolenia zostanie ustalony z przedstawicielami bibliotek, musi się jednak mieścić w terminie 01.08 – 31.10.2018 r.

Załączniki:

Regulamin projektu Biblioteki otwarte dla wszystkich

formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się wynikami naboru:

Wyniki naboru

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas