Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

CZTERY ŁAPY – PANEL REWALIDACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA RZESZOWA

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych – oddział w Rzeszowie realizuje projekt „Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rzeszowa” w okresie od 01.04.2019 roku do 31.07.2019 roku.

 

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest aktywizacja i polepszenie jakości życia dzieci niepełnosprawnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym zamieszkujących i/lub uczących się na terenie Miasta Rzeszowa poprzez zorganizowanie zajęć o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym. Projekt zakłada zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych z kynoterapii i felinoterapii oraz panel ćwiczeń w oparciu o gry i zabawy skierowane do 12 niepełnosprawnych dzieci.

 

Adresaci projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkającego i/lub uczące się w Rzeszowie.

 

Czas i miejsce:

Maj – czerwiec 2019,

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Rekrutacja trwa do 05.05.2019 roku. Ilość miejsc ograniczona.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto Rzeszów

oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

 

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas