PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW


DZIĘKUJEMY!!!

W imieniu Fundacji Szansa dla Niewidomych, Współorganizatorów Konferencji i całej Rodziny Reha serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom, Darczyńcom i Ludziom Dobrego Serca za życzliwość wobec środowiska osób niewidomych i słabowidzących, za poświęcony czas i przekazane środki finansowe, za zaangażowanie i wszelką Państwa pomoc.

To dzięki Państwa ofiarności i hojności udało nam się zrealizować VIII już edycję Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND.

 

Wierzymy, że nasza współpraca z Państwem będzie trwała przez kolejne lata.

 

Życzymy wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 Roku!

 

Z poważaniem

 

 

Rada Patronacka, Zarząd, Dyrekcja

 i Pracownicy Fundacji Szansa dla Niewidomych


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas