Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Widzieć więcej - konferencja w Lublinie


Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w Konferencji pt. „WIDZIEĆ WIĘCEJ / WIEDZIEĆ WIĘCEJ : Rehabilitacja –> Nauka –> Praca” organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz firmę Altix Sp. z o. o. w dniu 31 maja 2011r. o godzinie 10.30 w siedzibie WSPiA, przy ul. Bursaki 12 w Lublinie. 

 

Celem naszej konferencji jest upowszechnienie wiedzy o najnowszych osiągnięciach rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej oraz przybliżenie uczestnikom możliwości jakie dają nowoczesne osiągnięcia technologiczne.

 

Konferencję rozpoczniemy wystąpieniami merytorycznymi, czyli cyklem referatów dotyczących rozmaitych dziedzin rehabilitacji, nauki i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Prezentować je będą także osoby, które pomimo swojej niepełnosprawności osiągnęły sukces w edukacji, pracy zawodowej czy w działalności na rzecz społeczności lokalnych.

 

Przewidujemy również Ekspercki Panel Dyskusyjny, na którym specjaliści z lubelskich instytucji odpowiedzą na pytania zgromadzonych gości. Dyskusja ma na celu zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia, jakie niesie osobom niepełnosprawnych obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju. Równolegle z konferencją prowadzona będzie kampania informacyjna na rzecz integracji i przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

Złożą się na nią takie moduły jak:

1. "Gabinet Dotyku i Dźwięku" – szczególne miejsce, w którym widzący na chwilę mogą wejść w rolę osób niewidomych, by dowiedzieć się, co to znaczy funkcjonować w ciemności. Z zasłoniętymi oczami, wyposażeni w pomoce, jakich na co dzień używają niewidomi, będą się mierzyć z czynnościami i zadaniami dnia codziennego w sposób właściwy niewidomym.

2. "TyfloArea - życie w ciemności" - Prezentacja sprzętu tyflorehabilitacyjnego i oprogramowania, najnowszych osiągnięć z dziedziny tyfloinformatyki. Zaprezentujemy przykładowe stanowiska pracy dla osób niewidomych, słabowidzących i osób starszych, a także sprzęty, których osoby niewidome i słabowidzące używają na co dzień.

3. Wystawa produktów wytworzonych przez osoby niewidome zatrudnione w Spółdzielni Niewidomych przy ulicy Głowackiego 35 w Lublinie.

4. "Kynoterapia" prowadzona przez Towarzystwo Współpracy Ludzi i Zwierząt „Niewidzialna Łapa” z Lublina. Kynoterapia (dogoterapia) jest najbardziej naturalną formą wspomagania terapii. Bazuje na bezpośrednim kontakcie człowieka i zwierzęcia, wspomaga konwencjonalne metody pracy terapeutycznej i rehabilitację. Pomaga przełamywać bariery lękowe, ułatwia budowanie zaufania pomiędzy pacjentem a terapeutą lub lekarzem, wycisza i aktywizuje.

5. Muzykoterapia - SoundBeam. To nowatorskie podejście do budowania przestrzeni dźwiękowej za pomocą wiązki ultradźwięków wyzwalającej zaprogramowane dźwięki.

6. Konsultacja optyczna - prowadzona przez Pracownię Optyczną Jarosław i Zofia Wieczorek.

7. Pokaz umiejętności niewidomych i słabowidzących masażystów z Medycznego Studium Zawodowego w Lublinie.

8. Film z audiodeskrypcją "Volver" P. Almodovara. Audiodeskrypcja to dodatkowa ścieżka dźwiękowa, która stanowi werbalny opis elementów kompozycji obrazu filmowego, takich jak inscenizacja, scenografia, gra aktorów, kostiumy. Pozwala w ten sposób osobom niewidomym i słabowidzącym odbierać te treści sztuki wizualnej.

 

 

Ramowy program konferencji:

 

10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników

 

11:00 - 11:10 "Świat dotyku i dźwięku dla tych, którzy chcą "widzieć" więcej!" - Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych

 

11:10 - 11:20 "Nowe technologie w świecie niewidomych" - Małgorzata Tyszczuk, ALTIX Sp. z o.o.

 

11:20 - 11:30 "Ekonomiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym" - dr Renata Maciejewska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

 

11:30 - 12:30 Panel Dyskusyjny

 

12:30 - 13:00 Przerwa kawowa

 

13:00 - 13:30 Gabinet Dotyku i Dźwięku, Muzykoterapia SoundBeam

 

13:30 - 14:00 Kynoterapia, masaż

 

14:00 - 14:30 TyfloArea - życie w ciemności, wystawa produktów wytworzonych przez osoby niewidome, konsultacja optyczna

 

14:30 - 16:00 Film z audiodeskrypcją "Volver" P. Almodovara

 

16:00 - 16:15 Dyskusja, zbieranie ankiet ewaluacyjnych, zakończenie konferencji

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Konferencja


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas