Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Tyflobus na UKSW


Tyflobus na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Pani Hannie Suchockiej

 

27 maja na terenie USKW w Warszawie pojawił się Tyflobus Fundacji Szansa dla Niewidomych. W tym dniu Ambasador RP przy Watykanie, Pani Hanna Suchocka otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się na kampusie im. Ks. Prof. Ryszarda Rumianka w ramach święta uczelni. Po części oficjalnej władze uczelni zorganizowały piknik dla swoich pracowników. Jedną z wielu atrakcji był Tyflobus. Każdy mógł podejść do stoiska Fundacji Szansa dla Niewidomych i zapoznać się z rozwiązaniami dla niewidomych i słabowidzących. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem zarówno pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, jak i przedstawicieli kadry naukowej.

 

Był to już drugi przystanek Tyflobusu.

 

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Z dźwiękiem i dotykiem przez świat”. Prezentowane są rozwiązania tyflograficzne oraz różne formy udźwiękowania otoczenia. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na utrudnienia z jakimi spotykają się osoby niewidome i słabowidzące w codziennym życiu oraz udowodnienie, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.


Callhear Powiększalnik Powiększalnik Produkty Produkty Tyflografika Tyflografika Tyflografika


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas