Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Szczegółowy program Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND


PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY – czwartek, 2 grudnia 2010 roku

I.     Uroczystości otwarcia
    Sala im. Stefana Dembego
11.00    Otwarcie Konferencji; powitanie gości – Marek Kalbarczyk, Prezes Fundacji
11.10    Wystąpienia gości specjalnych
11.40    Ogłoszenie wyników konkursu IDOL 2010 w kategorii IDOL ŚRODOWISKA – wybitna osoba niewidoma, która zadziwia innych swoją     pracowitością, energią, pomysłowością, wpływa na poprawę warunków życia niewidomych i słabowidzących w Polsce lub też osoba     widząca, której praca przyczynia się do emancypacji inwalidów wzroku

II.     Sesja merytoryczna
    Sala im. Stefana Dembego
12.00    Komórki macierzyste w terapii schorzeń wzroku – Prof. Leonora Bużańska, Kierownik Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych     Zakładu Neurobiologii Naprawczej Polskiej Akademii Nauk
12.15    Fakty i mity o pomocy finansowej Państwa dla niewidomych – Adam Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych
12.30    Czy niewidomi mogą sprawnie poruszać się w przestrzeni publicznej? – Rafał Charłampowicz, Uniwersytet Gdański
12.45    Makiety przestrzenne i mapy dla niewidzącego turysty – Lucyna Zaleska, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
13.00    Współpraca szkoły w Krakowie z Muzeum Narodowym; projekt Dotknąć Krakowa – Katarzyna Borowiec, SOSW dla Dzieci     Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
13.15     Nowe dyscypliny – pokonywanie kolejnych barier w sporcie niewidomych i słabowidzących – Teresa Dębowska, Stowarzyszenie Cross
13.30     Nauka bez barier; sylwetki niewidomych twórców i naukowców – Mateusz Ciborowski, Zastępca Dyrektora Biblioteki Centralnej PZN
13.45    Wielkie serce i myśli ofiarowane niewidomym – stulecie istnienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – Władysław Gołąb,     Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

III.     Międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania dla inwalidów wzroku!
    Sala Załuskich i Mozaikowa
13.00-18.00 Wystawa

IV.    Wystawa książki dla niewidomych, niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie zapisu brajlowskiego!
    Sala Tatrzańska
13.00-18.00  Wystawa

V.    Niewidomi też chcą atrakcyjnie wyglądać!
    Sala Mozaikowa
13.00-18.00 Bezpłatne porady dotyczące kreowania swojego wizerunku połączone z nauką makijażu

VI.     Ping-pong nie tylko dla widzących graczy!
13.00    Ćwierćfinały Mistrzostw Polski o puchar Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych
    Sala Tatrzańska
14.30    Półfinały i finał Mistrzostw Polski o puchar Prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych
    Sala im. Stefana Dembego

VII.    Bez światła, ale z dotykiem i słuchem!
    Sala Bankietowa
14.00-18.00 Otwarcie Gabinetu dotyku i dźwięku
    Dla niewidomych, ale także widzących zorganizowane zostaną konkursy, w których wygrają ci, którzy lepiej słyszą i czują. Wszyscy     porównają swoje możliwości

VIII.    Sport dla wszystkich!
    Sala im. Stefana Dembego
15.00    Prezentacja działalności Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS oraz pokaz tańca     towarzyskiego osób niewidomych

IX.     Kino również dla niewidomych!
    Sala im. Stefana Dembego
15.30-18.00 Quo Vadis – film z audiodeskrypcją wykonany przy użyciu syntezatorów mowy, Agnieszka Szarkowska, Instytut Lingwistyki         Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

X.    Chcemy, by Polska odzyskała Gitarowy Rekord Guinnessa!
    Sala Tatrzańska
15.30-18.00 Hey Joe Jimiego Hendrixa zabrzmi w wykonaniu niewidomych gitarzystów  jako przedsmak przed biciem Gitarowego Rekordu Guinnessa     w 2011 roku –przyjęcie chętnych, ćwiczenia i próby, aż wreszcie wykonanie utworu

XI.    Uwielbiamy muzykę!
    Sala im. Stefana Dembego
18.00    Chopin dla szkół w Laskach, Krakowie i dla wszystkich gości konferencji – Koncert Marcina Koziaka, uczestnika XVI edycji Konkursu     Chopinowskiego
19.00     Spotkanie z mistrzem, koncert Janusza Skowrona z zespołem – wybitni muzycy jazzowi!

DZIEŃ DRUGI – piątek, 3 grudnia 2010 roku

XII.     Sesja merytoryczna
    Sala im. Stefana Dembego
10.00      Szanse dla niewidomych; czy nazwa Fundacji jest adekwatna do jej działalności? – Monika Nowak, Dyrektor Fundacji Szansa dla         Niewidomych
10.20     Jak radzą sobie niewidomi w skonfliktowanej i pogrążonej w kryzysie Ukrainie? – przedstawiciel Ukraińskiego Związku Niewidomych
10.40     Postępy środowiska niewidomych w Rumunii po akcesji do Unii Europejskiej – przedstawiciel Rumuńskiego Związku Niewidomych
11.00     Ogłoszenie wyników konkursu Idol 2010 w kategoriach: Produkt i Firma VIII edycji Konferencji
11.30     Prezentacja działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6
12.00     Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie tyfloinformatyki na świecie – wystąpienia wyróżniających się producentów

XIII.    Międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania dla inwalidów wzroku! Sala Załuskich i Mozaikowa
11.30-17.30 Wystawa

XIV.    Niewidomi też chcą atrakcyjnie wyglądać!
    Sala Mozaikowa
11.30-17.30 Bezpłatne porady dotyczące kreowania swojego wizerunku połączone z nauką makijażu

XV.    Bez światła, ale z dotykiem i słuchem!
    Sala Bankietowa
11.30     Otwarcie Gabinetu dotyku i dźwięku
    Rozdanie nagród dla uczestników konkursów
17.30    Zamknięcie Gabinetu dotyku i dźwięku

XVI.    Wystawa książki dla niewidomych, niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie zapisu brajlowskiego!
    Sala Tatrzańska
11.30-17.30 Wystawa


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas