Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Zgłaszanie kandydatów w konkursie IDOL 2016


Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do fundacyjnego konkursu IDOL organizowanego w następujących kategoriach:

 

INSTYTUCJA PRZYJAZNA NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZĄCYM – przedsiębiorstwo, które świadcząc swe usługi lub wytwarzając produkty dla wszystkich Klientów, w sposób najwłaściwszy wyszło naprzeciw potrzebom osób niewidomych i słabowidzących, prowadząc do pełnej dostępności swych usług i produktów. 

 

IDOL ŚRODOWISKA – osoba niewidoma lub niedowidząca, będąca wzorem dla innych, która osiągnęła ogromny sukces, imponuje otoczeniu, jest dobrze zrehabilitowana, ma nieprzeciętne wyniki w nauce, pracy i w życiu osobistym. Idolem środowiskowym może być również osoba pełnosprawna, która poświęciła się dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących, pracuje na jego rzecz, walczy o jego prawa, pomaga osiągać sukcesy innym osobom i instytucjom, związanym z tym środowiskiem. 

 

MEDIA – które rozumieją środowisko osób niewidomych i słabowidzących oraz potrafią przedstawić istniejące problemy społeczeństwu i władzom. 

 

URZĄD – miejsce, w których niewidomi i niedowidzący nie są dyskryminowani, są przyjmowani przyjaźnie i kompetentnie. 

 

EDUKACJA – placówki, gdzie niewidomi i niedowidzący otaczani są prawdziwą i nowoczesną opieką,  mają do dyspozycji niezbędne oprzyrządowanie i podręczniki, w których niewidomi  i niedowidzący mają szansę zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć pracę, a nauczyciele wiedzą jak pomagać takim osobom. 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Każdy może zgłosić kandydata/kandydatów w kategoriach, w których ta forma jest stosowna, najpóźniej do 6.11.2016 r. korzystając z formularza. Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz miejsce pracy lub realizowanej działalności społecznej, krótki opis działań na rzecz środowiska niewidomych  i słabowidzących.

 

Głosujący dokonają wyboru spośród zgłoszonych Kandydatów po ich zatwierdzeniu przez Władze oraz ułożeniu ostatecznej listy kandydatów. Głosowanie rozpocznie się 7.11.2016, a zakończy 20.11.2016 r. Kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów, zostaną uhonorowani tytułem IDOLA. Kandydaci, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają tytuł Wyróżniony  w Konkursie IDOL.


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas