Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Szlifiernia Talentów


Konkurs artystyczny Szlifiernia talentów

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych wprowadza niewidomych w nowoczesny świat XXI wieku, angażując czas i umiejętności swoich pracowników, przyjaciół i wolontariuszy, by niewidomi mogli żyć jak inni: uczyć się, pracować, zakładać rodziny, realizować się twórczo, uprawiać sport…

 

Na organizowanej przez nas Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND mogą oni poznać rozwiązania techniczne pomagające w pracy, szkole i w domu. Z kolei widzący mają szanse zrozumieć niewidomych, wejść w świat dźwięku i dotyku. Jest to największe tego rodzaju spotkanie w naszej części Europy. Przyjeżdżają do nas goście nie tylko z Polski, ale z całego świata, by przekonać się, co dobrego dzieje się w rehabilitacji niewidomych.

 

Na Konferencji - oprócz wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, który w ogromnym stopniu ułatwia egzystencję osobom niewidomym - kładziemy nacisk także na inne formy rehabilitacji.

 

Zależy nam, aby osoby niewidome miały szansę prezentować jak najszerzej talenty artystyczne, które rozwijają i wzbogacają ich życie.

 

Jesteśmy przekonani, że ogromny potencjał artystyczny znajduje się w uczniach, którzy uczęszczają do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

 

Dlatego zapraszamy serdecznie Państwa Wychowanków do wzięcia udziału w konkursie pn. Szlifiernia Talentów, którego celem jest wyłonienie najlepszej krótkiej formy scenicznej, muzycznej lub występu wokalnego. Celem konkursu jest również promocja młodych artystów, rozbudzanie zamiłowania do muzyki, teatru i pokrewnych form scenicznych.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko opiekuna grupy,
  • nazwę placówki, z której pochodzą wychowankowie,
  • imiona i nazwiska młodych artystów,
  • zgodę rodziców lub opiekunów na publikację ich wizerunku i udział w konferencji Reha for the Blind in Poland.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnicy Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

 

Organizacja

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy w formie dziesięciominutowego nagrania przygotowanego na płycie DVD

Prezentacje mogą mieć charakter widowiska: kabaretowego, teatralnego, muzycznego, wokalnego lub innego o pokrewnym charakterze, mogą też łączyć w sobie różne gatunki prezentacji scenicznych. Tematyka przedstawień jest dowolna. Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, z osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym. Z przyczyn organizacyjnych czekamy na grupy liczące do 15 osób (wraz z kadrą pedagogiczną).

 

Kryteria oceny

Jury konkursu będzie oceniało:

  • poziom wykonania wokalnego i muzycznego,
  • interpretację,
  • pomysłowość,
  • kulturę słowa – zależnie od rodzaju przygotowanego występu.

 

Jednym słowem – liczy się ogólne wrażenie artystyczne!

 

Najwyżej oceniona grupa zaprezentuje swoje umiejętności na Konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND w dniach 1-2 grudnia 2011 r. i będzie gościem tego wydarzenia przez obydwa dni. Ponadto na zwycięską grupę czekają dyplomy oraz nagroda specjalna.

 

Organizator pokrywa koszty podróży i pobytu. Na scenie do dyspozycji laureata będzie fortepian, sprzęt do odtwarzania muzyki i mikrofony.

 

Terminy zgłaszania prezentacji

Prezentacje, należy przesyłać na adres: 03-406 Warszawa, ul. Kameralna 1/30 do dnia 10 listopada 2011 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2011 r.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres: szansa@szansadlaniewidomych.org wpisując w tytule: szlifiernia talentów lub dzwonić: 0/22 818 72 31.

 

Serdecznie zapraszamy!


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas