Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Wyjaśnienia dotyczące kosztów przejazdu


Wyjaśnienia dotyczące kosztów przejazdu

 

Szanowni Państwo - uczestnicy projektu „Niewidomi biznesmeni - czas na własna firmę".

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwrotu kosztów za dojazd beneficjentów projektu na warsztaty podstawowe pragniemy wyjaśnić, że:
- na podstawie zawartej z PFRON umowy o dofinansowanie kosztów realizacji projektu Fundacja nie ma możliwości zwrotu kosztów za dojazd na warsztaty podstawowe i podsumowujące (szkolenia) uczestnikom projektu - osobom niewidomym i słabowidzącym.
- Za wcześniejsze podanie w zaproszeniu do udziału w projekcie 'Niewidomi biznesmeni - czas na własną firmę' błędnej informacji dotyczącej zwrotu kosztów przejazdu pragniemy wszystkich przeprosić.
- pozostałe zobowiązania Fundacji w stosunku do uczestników projektu nie ulegają zmianie

 

Koordynator ds. projektów i dofinansowań
Krzysztof Waksberg

 

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas