Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Zaproszenie do udziału w projekcie


 

Szanowni Państwo!

Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych tyflospecjaliści Fundacji Szansa dla Niewidomych realizują projekt szkoleń, warsztatów i konsultacji : „Dotrzeć do celu – nowocześnie rozumiana samodzielność niewidomych i słabowidzących gwarancją zatrudnienia na rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym”.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby niewidome i słabowidzące poszukujące pracy,

- członków ich rodzin,

- przewodników i wolontariuszy zainteresowanych udzielaniem pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

 

Naszą pomocą obejmujemy beneficjentów z 5 województw, w których działają tyflopunkty:

- lubuskiego (Zielona Góra),

- łódzkiego (Łódź),

- mazowieckiego (Warszawa),

- opolskiego (Opole),

- świętokrzyskiego (Kielce).

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w skutecznej rehabilitacji, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Będziemy z Państwem od momentu zgłoszenia się do projektu, w trakcie szkoleń, aż po znalezienie odpowiedniej dla Państwa oferty pracy i zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu zatrudnienia. Osiągniemy to poprzez:

 

Szkolenia podstawowe:
- grupa uczestników projektu z każdego tyflopunktu odbędzie 7-dniowe, wyjazdowe szkolenie rehabilitacyjne z zakresu:

- pracy nad wizerunkiem,

- usprawnienia rehabilitacyjnego (orientacja przestrzenna, czynności codzienne, przydatne szczególnie w pracy, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi technicznych służących poruszaniu się w przestrzeni otwartej, rozpoznawaniu przeszkód i nawigowaniu)

- uporządkowania wiedzy z języka angielskiego,

- prawa pracy,

- prawa europejskiego dot. zatrudnienia,

- europejskiego i ONZ–owskiego prawa osób niepełnosprawnych,

-sprawnego pozyskiwanie informacji z Internetu przy użyciu przeglądarek internetowych i programów udźwiękawiających,

- tworzenia pism urzędowych przy pomocy programu Word i programów udźwiękawiających,
         - pozyskiwania informacji z dokumentów czarnodrukowych z wykorzystaniem sprzętu lektorskiego,

        - osobistego podpisywania się na dokumentach.

 

Koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników projektu biorących udział w szkoleniu pokrywa Fundacja Szansa dla Niewidomych!

 

2. Indywidualne poradnictwo.
Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem indywidualnym i wezmą udział w spotkaniach:

- z tyflospecjalistą w tyflopunkcie położonym najbliżej Państwa miejsca zamieszkania,

-z doradcą zawodowym,
- z instruktorem rehabilitacji,
- z psychologiem,

- z terapeutą widzenia.

 

3. Szkolenia uzupełniające.

- grupa uczestników projektu z każdego tyflopunktu odbędzie 9-dniowe, wyjazdowe szkolenie rehabilitacyjne. Będzie ono poświęcone podsumowaniu i poszerzeniu zdobytej dzięki udziałowi w projekcie wiedzy.

Porady i szkolenia stacjonarne dla wolontariuszy oraz członków rodzin uczestników projektu, w ramach których zostaną przeprowadzone:
- indywidualne rozmowy z psychologiem dotyczące sytuacji badanych osób i ich oczekiwań wobec szkoleń,

- zajęcia grupowe z psychologiem na temat psychologicznych aspektów niepełnosprawności,

- zajęcia z rehabilitantem wzroku dotyczące możliwości oraz ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących,

- zajęcia z doradcą zawodowym na temat trudnej sytuacji osób niewidomych i słabowidzących na otwartym rynku pracy,

- ćwiczenia z instruktorem rehabilitacji w zakresie samodzielności oraz funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie.

 

Uczestnicy szkoleń wezmą także udział w międzynarodowej konferencji „Reha for the Blind in Poland” organizowanej przez naszą Fundację.

 

Efekty, które dostrzegą beneficjenci projektu, to:

 

1. Wiedza i nowe umiejętności dotyczące między innymi:

- korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych,

- posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie,

- skutecznego poszukiwania pracy i utrzymania jej,

- autoprezentacji oraz samodzielnego poruszania się,

- sprawniejsze wykonywanie czynności życia codziennego.

 

2. Efektywniejsze funkcjonowanie w warunkach społeczeństwa informacyjnego:

- większa orientacja w sposobach poszukiwania informacji i wykorzystywania ich,

- przezwyciężanie ograniczeń związanych z wadami wzroku dzięki nowoczesnej tyfloinformatyce,

- wzmocnienie pewności siebie,

- większe wsparcie osoby niewidomej lub słabowidzącej w jej otoczeniu,

- większa świadomość własnych możliwości i życiowych szans,

- potencjalne zdobycie zatrudnienia na otwartym rynku pracy i utrzymanie go.

 

Każdy kandydat, który zgłosi się do udziału w projekcie, będzie zobowiązany do udziału w egzaminie grupowym i indywidualnym. W ramach egzaminu grupowego zostaną sprawdzone umiejętności z następujących dziedzin:

– język angielski (poziom podstawowy),

– wiedza ogólna,

– samodzielne formułowanie tekstów,

– ankieta dotycząca umiejętności rehabilitacyjnych i ewentualnej pomocy członków rodziny albo innych bliskich w procesie rehabilitacyjnym,

– ankieta dotycząca umiejętności posługiwania się komputerem i podstawowym oprogramowaniem oraz urządzeniami specjalistycznymi służącymi pomocą danej grupie niepełnosprawnych.

Egzamin indywidualny to krótka rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym uczestnikiem projektu przeprowadzona przez członków komisji rekrutacyjnej.

Wyniki egzaminu pozwolą nam na umieszczenie Państwa w odpowiedniej grupie szkoleniowej.

 

Informujemy, że podajemy Państwu jedynie niezbędne szczegóły. Więcej dowiedzą się Państwo w wymienionych poniżej tyflopunktach.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do tyflopunktu najbliższego do Państwa miejsca zamieszkania!

 

1. Tyflopunkt w Zielonej Górze (Bożena Bąk)
ul. K. Lisowskiego 3
65-072 Zielona Góra
tel. (68) 324 40 23
e-mail: bozena.bak@szansa.waw.pl

 

2. Tyflopunkt w Łodzi (Janusz Rutkiewicz)
ul. Więckowskiego 33 pok. 7
90-734 Łódź
tel/fax: (42) 661 12 69
e-mail: janusz.rutkiewicz@szansa.waw.pl

 

3. Tyflopunkt w Warszawie (Anna Wietecha)
ul. Konwiktorska 9 pok. 12
00-216 Warszawa
tel/fax: (22) 635 10 60
e-mail: anna.wietecha@szansa.waw.pl

 

4. Tyflopunkt w Opolu (Ilona Nawankiewicz)
ul. Damrota 6/2
45-064 Opole
tel/fax: (77) 441 76 62
e-mail: ilona.nawankiewicz@szansa.waw.pl

 

5. Tyflopunkt w Kielcach (Mirosław Szymczyk)
ul. Czerwonego Krzyża 3
25-353 Kielce
tel/fax: (41) 344 88 38
e-mail:
miroslaw.szymczyk@szansa.waw.pl

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 września 2009 roku!

Liczba miejsc jest ograniczona! Serdecznie zapraszam


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas