Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie IDOLFundacja Szansa dla Niewidomych i organizatorzy Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND zapraszają do wzięcia udziału w konkursie IDOL.

Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie statuetką IDOL:
• Osoby prywatnej, czyli IDOL Środowiska – wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która zadziwia innych swoją pracowitością, energią, pomysłowością, która w największym stopniu wpływa na poprawę warunków życia niewidomych i słabowidzących w Polsce, albo osoba widząca, której praca przyczyniła się do emancypacji inwalidów wzroku.
• Firmy, czyli Firma VIII edycji REHA – wystawca biorący udział w wystawie towarzyszącej Konferencji, którego działalność w ostatnim okresie została uznana za najwartościowszą.
• Produktu, czyli Produkt VIII edycji REHA – taki produkt zaprezentowany na wystawie REHA, który został uznany za najwartościowszy w dziedzinie rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. 

Kandydat na IDOLA:
• jest obywatelem Polski,
• osobą fizyczną,
• jest osobą niewidomą, słabowidzącą lub widzącą,
• ma nieposzlakowaną opinię,
• jest znany w krajowym bądź lokalnym środowisku osób niewidomych i słabowidzących,
• zasłużył na wyróżnienie przez swoją pracę na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz postawę godną naśladowania.
• nie czerpie zysków z działalności gospodarczej na własny rachunek, nie jest pracownikiem firmy lub podmiotu o innym charakterze, który czerpie zyski w związku ze sprzedażą swoich towarów i usług na rzecz niewidomych i słabowidzących, nie zasiada w gremiach decydujących o działalności tego rodzaju podmiotów. Nie dotyczy to zatem na przykład nauczycieli, rehabilitantów, lekarzy, działaczy i pracowników organizacji nieobecnych na rynku wspomnianych towarów i usług.
• Kandydatów na IDOLA Środowiska mogą zgłaszać wszyscy, a o jego wyborze decyduje Kapituła.

Kandydat na Produkt i Firmę:

• Zgłoszeń Produktów i Firm do Konkursu dokonują sami zainteresowani, którzy jako wystawcy będą uczestniczyć w towarzyszącej Konferencji wystawie pt. „Świat dźwięku i dotyku”. Zgłoszenia należy dokonać przed Konferencją do 10 listopada 2010. Jednocześnie wszyscy wystawcy biorą udział w Konkursie na Firmę VIII edycji REHA, więc ich kandydatury w związku z uczestnictwem w Konferencji są automatyczne.
• W tych dwóch kategoriach Konkursu (Produkt i Firma), zwycięzcy są wybierani przez uczestników VIII edycji Konferencji REHA oraz w trakcie towarzyszącej jej wystawie, poprzez wypełnienie numerowanych kart do głosowania. Karty do głosowania będą rozdawane przy wejściu do sal wystawowych oraz na stanowisku Fundacji Szansa dla Niewidomych, przy którym będzie się znajdować urna na głosy.
• Urna zostanie komisyjnie otwarta przez reprezentantów Kapituły oraz pracownika Fundacji, następnie zostaną przeliczone głosy. Wyniki Konkursu, po wpisaniu do protokołu Konkursu, będą ogłoszone podczas Konferencji.

Zgłoszenia na Idola prosimy przesyłać do 10 listopada br. na adres: idol@szansa.waw.pl lub szansa@szansa.waw.pl


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas