Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Atrakcja turystyczna dla środowiska niewidomych i słabowidzących - kwalifikacja uczestników zlotu


 

Środowisko niewidomych i słabowidzących aktywnie zareagowało na propozycję Fundacji dotyczącą zorganizowania dla miłośników turystyki ogólnopolskiego zlotu w Krynicy Morskiej. Ilość zgłoszeń, jakie otrzymaliśmy przewyższyła znacznie możliwości organizacyjne (70 miejsc). Z tego względu Fundacja poprosiła osoby, które wyraziły chęć udziału w zlocie o podanie dodatkowych informacji. Na tej podstawie Zarząd Fundacji określił następujące kryteria:

 

1. Kompletność nadesłanego w pierwszym etapie rekrutacji zgłoszenia, to jest podanie:
    a) Swojego imienia i nazwiska,
    b) Adresu zamieszkania,
    c) Telefonu kontaktowego,
    d) Adresu email,
    e) Rodzaju dysfunkcji wzroku - niewidomy albo słabowidzący,
    f) Informacji dotyczącej samodzielnego poruszaniu się.
2. Udzielenie dodatkowych informacji w drugim etapie rekrutacji.
3. Samodzielność w poruszaniu się.
4. Wiek w przedziale między 18 a 60 rokiem życia.
5. Uczestnictwo w imprezach turystycznych popularyzujących turystykę osób niewidomych i
    słabowidzących.
6. Aktywność turystyczna.
7. Aktywność w kontaktach z fundacją.

 

W oparciu o w/w kryteria została przeprowadzona kwalifikacja osób uczestniczących w zlocie. Wszyscy zakwalifikowani zostaną o tym fakcie poinformowani do dnia 27 listopada drogą mejlową.


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas