Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

KONKURS!!! PROSIMY O ODDAWANIE GŁOSÓW NA NASZĄ INICJATYWĘ!!


 

 

 

 

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych bierze udział w drugiej edycji konkursu realizowanego przez Fundację AVIVA pt.: "To dla mnie ważne".

 

W całej Polsce żyje około 4000 dzieci niewidomych i słabowidzących w wieku do 13 lat. Część z nich jest zrehabilitowana i jakoś radzi sobie w życiu, ale wiele z nich nie wierzy we własne siły. Myśląc o edukacji i integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, nie możemy ograniczać się do jednego rejonu, jednej szkoły czy przedszkola. Musimy przeciwdziałać wykluczeniu jak najwcześniej - już na etapie podstawowej edukacji.

Chcemy więc wyposażyć szkoły, przedszkola i ośrodki wywchowawcze w gry i urządzeniawspomagające rozwój dzieci oraz dodatkowo przeprowadzić warsztaty/zajęcia wspomagające rozwój, podczas których zapoznamy dzieci z zasadami gry, pobawimy się w zgadywanki, poczytamy bajki zapisane alfabetem Brailla. Nasz projekt ma aktywizować dzieci z dysfunkcją wzroku- bawiąc- uczyć, zwiększać pewność siebie, ułatwiać nabywanie umiejętności działania w grupie. Z drugiej strony - zwiększać społeczną akceptację niewidomych i słabowidzących dzieci, a później dorosłych, którzy przecież tylko na zewnątrz wyglądać mogą trochę inaczej, a naprawdę są tacy sami jak ich pełnosprawni koledzy.

Prosimy zatem o oddawanie głosów na naszą inicjatywę: "EDUgrajki z innej bajki".

Głosować można po kliknięciu na link:
Poproście Waszych znajomych i rodzinę o oddawanie głosów.
Uda się nam wygrać tylko wtedy, jeśli wszyscy się w to zaangażujemy!
                  

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas