Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniu "Mój syn, uczeń, podopieczny to osoba niewidoma - wbrew stereotypom żyjemy normalnie"
                                    Opolskie


Punkt konsultacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: "Mój syn, uczeń, podopieczny to osoba niewidoma - wbrew stereotypom żyjemy normalnie."

 

Projekt skierowany jest do członków rodzin, wolontariuszy, wszystkich którzy chcieliby poznać świat "widziany" oczami niewidomych. Zorganizowany będzie w Opolu, w listopadzie br. w terminie dostosowanym do większości zrekrutowanych uczestników.

 

Praktyczne zetknięcie się z możliwościami i potrzebami niewidomych oraz poznanie metod niwelowania ograniczeń związanych z niepełnosprawnością wzrokową pozwolą zoptymalizować pomoc i wsparcie skierowane do osób niewidomych dzieci, rodziców, uczniów, petentów itp.

Podczas zajęć planujemy zachęcić osoby widzące by m.in. zaparzyły herbatę, napisały krótki tekst na komputerze, zagrały w ping-ponga czy spróbowały zamieść pomieszczenie, a wszystko to w goglach, bez wykorzystania zmysłu wzroku.

 

Wyżej wymienione zadanie finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

 

Pytnia oraz zgłoszenia Kandydatów prosimy kierować na adres:

ilona.nawankiewicz@szansadlaniewidomych.org

lub telefonicznie 77 44 17 662, 692 451 055

bądź osobieście w siedzibie Fundacji w Opolu, przy ul. Damrota 6/2.


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas