Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Projekt Muzeum Dobranocek realizowany z Fundacją Szansa dla Niewidomych


                                   Od 21-25 września w siedzibie muzeum w ramach pierwszego etapu projektu odbędzie się cykl twórczych spotkań dla dzieci, uwzględniających specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych. Beneficjenci zwiedzą ekspozycję z przewodnikiem w towarzystwie bajkowych bohaterów, wezmą udział w interaktywnej prelekcji na temat unikatowej kolekcji poznanej na wystawie stałej, będą uczestniczyć w zajęciach towarzyszących przedsięwzięciu wystawienniczo-edukacyjnemu „Miś” oraz poznają historię i tajniki filmu animowanego. Główną atrakcją spotkań są warsztaty animacji, prowadzone przez Joannę Jasińską-Koronkiewicz – reżyser, animator, adiunkt Szkoły Filmowej w Łodzi, autorkę filmów: „Mileńka”, „Len”, „Prząśniczka”, „Namaluj mi bajkę”, „To pewna wiadomość”. Wydarzeniu towarzyszyć będą projekcje filmów animowanych, zabawy i konkursy z niespodziankami.

                            Druga część przedsięwzięcia będzie realizowana w terenie, w terminie 19-23 października. Akcja jest pomyślana tak, aby skorzystać z niej mogły osoby, które z różnych względów nie mogą wybrać się do muzeum. Dla tych uczestników przewidziany jest cykl pięciu sesji w miejscach  zamieszkania beneficjentów. W ramach spotkań ze sztuką, które również będą miały pełnowartościowy walor edukacyjny odbędą się prelekcje, pokazy oraz warsztaty animacji z Tadeuszem Wilkoszem - reżyserem, scenografem, wybitnym twórcą znanym z takich filmów jak: „Przygody Misia Colargola”, „Mały Pingwin Pik-Pok”, „Trzy Misie”. 

                             Projekt realizowany przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie we współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych ma na celu udostępnienie szerszemu gronu odbiorców dostępu do kultury, integrację, edukację oraz wzmocnienie samooceny osób z dysfunkcją wzroku. W osiągnięciu celów służyć będą przygotowane materiały pomagające niewidomym oglądać sztukę muzealną. Wydana zostanie specjalna publikacja w druku brajlowskim i transparentnym, która będzie zawierać 20 dotykowych obrazków. Publikacje zostaną przekazane beneficjentom.
Do realizacji projektu powstanie także 6 termo-formowalnych adaptacji eksponatów do poznawania dotykowego.

                            Programem będą objęci niepełnosprawni, ich opiekunowie, osoby wykluczone społecznie i inne, które mają problem z dostępem do kultury. Beneficjentami programu będzie 140 osób (70 niepełnosprawnych i 70 opiekunów). W sumie w przedsięwzięciu będzie uczestniczyć około 200 osób.

Projekt zostanie zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 55 555.60 zł,z czego 10% stanowi wkład własny Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas