Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Zaproszenie do udziału w projekcie "Niewidomi biznesmeni - czas na własną firmę"


Szanowni Państwo!

Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych tyflospecjaliści Fundacji Szansa dla Niewidomych realizują projekt szkoleń, warsztatów i konsultacji - „Niewidomi biznesmeni - czas na własną firmę".

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące:

- które nie mogą znaleźć pracy lub chciałyby spróbować pracować w końcu na swoim,

- które nie boją się wyzwań i myślą o założeniu własnej firmy,

- jak również te, które chciałyby się przekonać, że prowadzenie działalności gospodarczej, wcale nie musi być trudne.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

 

Naszą pomocą obejmujemy beneficjentów z 5 województw, w których działają tyflopunkty:

- lubuskiego (Zielona Góra),

- lubelskiego (Lublin),

- mazowieckiego (Warszawa),

- opolskiego (Opole),

- pomorskiego (Gdańsk).

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc w wyborze formy, rejestracji i pozyskaniu środków na prowadzenie działalności gospodarczej, dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Będziemy z Państwem od momentu zgłoszenia się do projektu, w trakcie szkoleń, aż po  napisanie biznesplanu własnej działalności gospodarczej. Osiągniemy to poprzez:

 

Szkolenia podstawowe:
- dla grupy uczestników projektu z każdego tyflopunktu fundacja zorganizuje trzy sesje 3 -dniowych warsztatów (łącznie 72 godz.) z zakresu:

 

a) Planowania działalności gospodarczej: charakterystyka planowania działalności,

rodzaje i zasady planowania, rodzaje działalności gospodarczych

b) Sposobów pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej: fundusze UE, dotacje dla niepełnosprawnych, kredyty i pożyczki 

c) Marketing a planowanie działalności: analiza możliwości i zagrożeń, segmentacja rynku, wybór sposobu działania na rynku

d) Plan gospodarczy: Planowanie rzeczowe i finansowe, zasady pisania biznesplanu

e) Praca nad wizerunkiem (niewidomi muszą nawet bardziej niż widzący zadbać o higienę, kosmetykę, ubiór, dobór ubrania, ułożenie włosów, gestykulację, mimikę, a często nie zdają sobie sprawy z ich znaczenia).

f) aspekty prawne prowadzenia przez osoby niewidome i słabowidzące działalności gospodarczej w Polsce: kwestie składania podpisów, czytania dokumentów, przepisów dot. wysokości podatków i składek ZUS-owskich 

 

Koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników projektu spoza miasta biorących udział w szkoleniu pokrywa Fundacja Szansa dla Niewidomych!

 

Indywidualne poradnictwo.
Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem indywidualnym. Dla każdego beneficjenta podczas pierwszych spotkań zostanie stworzony indywidualny plan osiągnięcia sukcesu w biznesie, który będzie z pomocą konsultantów po kolei wdrażany:

a) określenie zakresu działalności, jaką w ramach swojej firmy chce prowadzić beneficjent, b) określenie sposobu działania firmy na rynku,

c) analiza możliwości i zagrożeń, zakresu i sposobu działania firmy na rynku,

d) opracowanie biznesplanu,

e) pomoc w wyborze sposobu i zdobyciu funduszy na rozpoczęcie działalności,

f) rozpoczęcie działalności gospodarczej: rejestracja działalności krok po kroku,

g) autoprezentacja,

h) motywacja i pewność siebie: wypracowanie indywidualnych metod, które pomogą w prowadzeniu w łasnej działalności,

i) pomoc w radzeniu sobie ze stresem i radzenia sobie z porażkami.

 

Warsztaty podsumowujące. Od października do końca grudnia. Dla każdej 12 osobowej grupy fundacja zorganizuje dodatkowo jedną 3 -dniową sesję warsztatów, 24 -zajęciowych z zakresu:

 

a) Rozpoczęcia działalności gospodarczej: rejestracja działalności krok po kroku (4 godz.)

b) Podstawy księgowości: sposoby rozliczania się z fiskusem (4 godz.)

c) Podstaw zarządzania firmą i zasobami ludzkimi (4 godz.)

b)  Plasowania - wyróżniania własnej oferty (4 godz.)

c) Zachowań nabywców a kształtowania marketingu-fix (4 godz.)

d) Zarządzania czasem (4 godz.)

 

 

Każdy kandydat, który zgłosi się do udziału w projekcie, będzie zobowiązany do udziału w egzaminie grupowym i indywidualnym. W ramach egzaminu grupowego zostaną sprawdzone umiejętności z następujących dziedzin:

Wiedzę ogólną (głośne wydarzenia w kraju i zagranicą),

- Umiejętność samodzielnego formułowania tekstów (krótkie pismo do urzędu, próbka oferty handlowej),

- Predyspozycji do zarządzania własną firmą,

- Umiejętności posługiwania się komputerem i podstawowym oprogramowaniem

Egzamin indywidualny to krótka rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym uczestnikiem projektu przeprowadzona przez członków komisji rekrutacyjnej.

Wyniki egzaminu pozwolą nam na umieszczenie Państwa w odpowiedniej grupie szkoleniowej.

 

Informujemy, że podajemy Państwu jedynie niezbędne szczegóły. Więcej dowiedzą się Państwo w wymienionych poniżej tyflopunktach.

Spełnij marzenie o własnej firmie!

Zgłoś się!

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować do tyflopunktu najbliższego do Państwa miejsca zamieszkania!

 

Bożena Bąk
Tyflopunkt w Zielonej Górze
Tel. +48 665 00 80 25
Email: zielonagora@szansa.waw.pl

 

Dariusz Linde
Tyflopunkt w Warszawie
Ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 635 10 60
Email: warszawa@szansa.waw.pl

 

Ilona Nawankiewicz
Tyflopunkt w Opolu
Ul. Damrota 6/2
45-064 Opole
Tel/Fax: +48 77 441 76 62
Email: opole@szansa.waw.pl

 

Katarzyna Kazek
Tyflopunkt w Lublinie
Ul. Wieniawska 13
20-071 Lublin
Tel/Fax: +48 81 441 53 25
Email: lublin@szansa.waw.pl

 

Dorota Block
Tyflopunkt w Gdańsku
Ul. Jesionowa 10
80-261 Gdańsk
Tel/Fax: +48 58 341 26 83
Email: gdansk@szansa.waw.pl

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2010 r. Liczba miejsc jest ograniczona! Serdecznie zapraszamy!

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas