VIRTUAL WARSAW - miasto przyjazne dla niewidomych

13 - 15 października 2018 r.

Cykl jednodniowych, integracyjnych warsztatów muzealnych pt. „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie”.


 

W roku 2015 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli pozyskało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Kultura Dostępna, dofinansowanie na realizację projektu:

 

pt. „Cykl jednodniowych, integracyjnych warsztatów muzealnych pt. „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie”.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Szansa dla Niewidomych Tyflopunktem w Zielonej Górze działającym na terenie województwa lubuskiego.

Realizacja zadania ma na celu osobom niewidomym i słabo widzącym, ich opiekunom, osobom wykluczonym społecznie i innym, które mają problem
z dostępem do kultury
przybliżenie ekspozycji muzealnych w sposób interaktywny. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób z uszkodzonym wzrokiem przygotowaliśmy ciekawą, nowatorską formę zwiedzenia Muzeum. W tym celu dla osób chcących osobiście przybyć do Muzeum proponujemy w ramach spotkań zwiedzanie ekspozycji z audio przewodnikiem lub przewodnikiem, interaktywną prelekcję dotyczącą wystaw oraz warsztaty malowania na szkle.

Dla osób niemogących z różnych względów przybyć do Muzeum, też mamy ciekawą propozycję. Pojedziemy do nich sami. W wynajętych salach, z drobnym cateringiem przybliżymy im działalność i eksponaty Skansenu w Ochli.

W tym celu na potrzeby projektu została specjalnie wydana publikacja „Muzeum oczyma niewidomego”. Jest to opracowanie dwutomowe, wydane w formie transparentnej (na brajla został nałożony czarno druk mocno powiększony). Publikacja zawiera zdjęcia eksponatów Muzeum oraz ryciny (zdjęcia) przetworzone na formę wypukłą dla osób niewidomych. Publikacja zostanie przekazana osobom biorącym udział w projekcie.

Dodatkowo zostaną udostępnione uczestnikom projektu 2 grafiki dotykowe, termoformowane wykonane w formacie B 2 wybranych eksponatów muzealnych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do niezwłocznego kontaktu z Tyflopunktem Fundacji Szansa dla Niewidomych w Zielonej Górze,

przy ul. Lisowskiego 3, w godz. od 8 do 16 – codziennie osobiście,

telefonicznie (68 324 40 23 lub 662 138 900)

lub mailowo: zielonagora@szansadlaniewidomych.org

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy!

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas