VIRTUAL WARSAW - miasto przyjazne dla niewidomych

13 - 15 października 2018 r.

„Droga do samodzielności REHA 2015”


 

 
„Droga do samodzielności REHA 2015”

 

XIII edycja Międzynarodowej Konferencji Reha for the Blind in Poland

Zadanie zostało dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego w 2015 r.

 

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas