Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Tyflopunkty Fundacji Szansa dla Niewidomych ogłaszają nabór do programu Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi


 

 

 

Projekt jest adresowany do osób, powyżej 18 roku życia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku  o symbolu O-04 w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności poprzez nowoczesną aktywizację i rehabilitację. Beneficjent będzie objęty dostosowanym dla niego indywidualnym planem działania, a mianowicie zindywidualizowaną konfiguracją zajęć tematycznych takich jak: radzenie sobie z niepełnosprawnością, tyfloinformatyka, nowoczesne technologie, edukacja, języki obce, kultura, turystyka, mobilność, sport, zdrowie, dom, przygotowanie posiłków, hobby, motywacja, autoprezentacja, prawa i obowiązki. Tematyczne zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w 16 modułach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczestnika. Istnieje możliwość dopasowania godzin w poszczególnych modułach. Dokładny opis podajemy w załączonej ulotce.
 
Na zajęciach rehabilitacyjnych uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wielu nowatorskich specjalistycznych urządzeń elektronicznych i poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia prowadzone będą w formie
interaktywnej. 
Projekt jest finansowany ze środków PFRON i trwa przez cały rok. Ilość miejsc ograniczona.
 
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda się nam dotrzeć do środowiska osób niedowidzących i niewidomych, a w dalszej
konsekwencji uczestnictwo w programie znacząco podniesie  standard codziennego życia osobie z niepelnosprawnością wzrokową, wzmocni jej poczucie wartości i doprowadzi do osiągnięcia większej samodzielności w życiu osobistym i w społeczeństwie.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi Tyflopunktami. Numery telefonów oraz adresy email znajdują się w zakładce "TYFLOPUNKITY".

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas