VIRTUAL WARSAW - miasto przyjazne dla niewidomych

13 - 15 października 2018 r.

Tyflopunkty Fundacji Szansa dla Niewidomych ogłaszają nabór do programu Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi


 

 

 

Projekt jest adresowany do osób, powyżej 18 roku życia, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku  o symbolu O-04 w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności poprzez nowoczesną aktywizację i rehabilitację. Beneficjent będzie objęty dostosowanym dla niego indywidualnym planem działania, a mianowicie zindywidualizowaną konfiguracją zajęć tematycznych takich jak: radzenie sobie z niepełnosprawnością, tyfloinformatyka, nowoczesne technologie, edukacja, języki obce, kultura, turystyka, mobilność, sport, zdrowie, dom, przygotowanie posiłków, hobby, motywacja, autoprezentacja, prawa i obowiązki. Tematyczne zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w 16 modułach z uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczestnika. Istnieje możliwość dopasowania godzin w poszczególnych modułach. Dokładny opis podajemy w załączonej ulotce.
 
Na zajęciach rehabilitacyjnych uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z wielu nowatorskich specjalistycznych urządzeń elektronicznych i poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia prowadzone będą w formie
interaktywnej. 
Projekt jest finansowany ze środków PFRON i trwa przez cały rok. Ilość miejsc ograniczona.
 
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o projekcie osobom zainteresowanym. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy uda się nam dotrzeć do środowiska osób niedowidzących i niewidomych, a w dalszej
konsekwencji uczestnictwo w programie znacząco podniesie  standard codziennego życia osobie z niepelnosprawnością wzrokową, wzmocni jej poczucie wartości i doprowadzi do osiągnięcia większej samodzielności w życiu osobistym i w społeczeństwie.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi Tyflopunktami. Numery telefonów oraz adresy email znajdują się w zakładce "TYFLOPUNKITY".

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas