Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Bezpłatne warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i członków ich rodzin, opiekunów z najbliższego otoczenia


 

 

 

 

 

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i członków ich rodzin, opiekunów z najbliższego otoczenia  oraz wolontariuszy. Warsztaty odbędą się w ramach projektu: ,, ,, Jak umieć i wiedzieć więcej- warsztat dla osób niewidomych i słabowidzących oraz osób z otoczenia zaangażowanych w proces rehabilitacji”.

W ramach warsztatów odbędzie się:

- pokaz sprzętu tyfloinformatycznego;

- konsultacje z tyflopedagogiem;

- warsztaty ceramiczne.


          

 

 

  W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy miasta Torunia z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bądź posiadający orzeczenie równoważne) z tytułu wzroku oraz osoby z najbliższego otoczenia osób z dysfunkcją wzroku, wśród nich mogą się znaleźć rodzice, bliscy, opiekunowie, wolontariusze oraz wszyscy Ci, którym los tych osób nie jest obojętny.

Wsparciem zostanie objętych 10 beneficjentów.

 

 Planowany okres przeprowadzenia warsztatów: 16.03-2016r.-31.03.2016r.

 Warsztaty odbędą się w siedzibie Fundacji Kreatywnej Edukacji przy ul. Chopina 28, 85-092 Bydgoszcz.

Celem warsztatów jest:

 

  1. Edukacja i wsparcie osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia;
  2. Walka z wykluczeniem społecznym inwalidów wzroku;
  3. Niwelowanie mentalnych - przekonań, że niewidomi i słabowidzący nie mogą być dobrze zrehabilitowani;
  4. Przedstawienie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym osoby posiadające dysfunkcję wzroku mogą być samodzielne, mogą czytać, uczyć się i pracować;
  5. Praktyczne przybliżenie niepełnosprawnym możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  6. Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych;
  7. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych oraz ich najbliższego otoczenia.
  8. Przekazanie warunków programu ,,Aktywny Samorząd”- pomoc w wypełnianiu wniosków;
  9. Omówienie i przedstawienie praw i ulg przysługującym osobom z niepełnosprawnością wzrokową.

  

Zapraszamy do kontaktu z nami!!!!


Szczegółowe informacje pod adresem:


Fundacja Szansa dla Niewidomych


Biuro Regionalne Fundacji Szansa dla Niewidomych w Bydgoszczy


ul. Ogińskiego 20


85-092 Bydgoszcz

Koordynator i twórca projektu: Ewelina Czerwińska, tel. 606-275-200

e-mail: ewelina.czerwinska@szansadlaniewidomych.org


Zapraszamy!!!!

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Miasta Toruń w 2016r.

www.torun.pl 

 

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas