Potrzebujesz pomocy lub chcesz pomóc?

Zapraszamy do nas!

„Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”


 

 

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

„Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin 
z osobami z dysfunkcją wzroku”

który realizowany jest od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020.            
Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast partnerzy to Fundacja Szansa dla Niewidomych i  Polski Związek Niewidomych.

Kto zostanie objęty wsparciem? 

·        80 rodzin z Warszawy, w których są osoby z dysfunkcją wzroku, nieaktywne zawodowo lub zagrożone utratą pracy.

W projekcie weźmie udział 80 osób z dysfunkcją wzroku (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) i 20 osób, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami 
z niepełnosprawnością wzroku uczestniczącymi w projekcie.

Zapraszamy  do projektu osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne w wieku od 16 do 65 lat oraz osoby 
w wieku od 35 do 52 lat, aktywne zawodowo, lecz zagrożone utratą pracy.

Co zyskają uczestnicy projektu?

·        dostęp do szkoleń i doradztwa zawodowego,

·        płatny 3-miesięczny staż zawodowy,

·        udział w kursach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,

·        wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii tyflotechnologicznej, specjalisty ds. rozwoju zawodowego,

·        możliwość udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej,

·        wsparcie rodzinno-integracyjne polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury,

·        wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Jeżeli chcesz się zapisać do udziału w projekcie lub potrzebujesz dodatkowych informacji

·        wyślij wiadomość na adres:

sylwia.dziedzic-talipska@szansadlaniewidomych.org – Sylwia Dziedzic-Talipska z Fundacji Szansa dla Niewidomych

·        lub zadzwoń pod jeden z numerów telefonów: 22 635 10 60  lub  22 510 10 99
·        lub przyjdź do naszego  Tyflopunktu przy ul. Konwiktorskiej 9 w godzinach 9.00-15.00

Chętnie pomożemy wypełnić wniosek :)

Zapraszamy!

  


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas