Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

„Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”


 

 

 

Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

 

„Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin 

z osobami z dysfunkcją wzroku”

 

który realizowany jest od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020.            

Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast partnerzy to Fundacja Szansa dla Niewidomych i  Polski Związek Niewidomych.

 

Kto zostanie objęty wsparciem? 

 

·        80 rodzin z Warszawy, w których są osoby z dysfunkcją wzroku, nieaktywne zawodowo lub zagrożone utratą pracy.

 

W projekcie weźmie udział 80 osób z dysfunkcją wzroku (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) i 20 osób, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami 

z niepełnosprawnością wzroku uczestniczącymi w projekcie.

 

Zapraszamy  do projektu osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotne w wieku od 16 do 65 lat oraz osoby 

w wieku od 35 do 52 lat, aktywne zawodowo, lecz zagrożone utratą pracy.

 

Co zyskają uczestnicy projektu?

 

·        dostęp do szkoleń i doradztwa zawodowego,

 

·        płatny 3-miesięczny staż zawodowy,

 

·        udział w kursach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,

 

·        wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii tyflotechnologicznej, specjalisty ds. rozwoju zawodowego,

 

·        możliwość udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej,

 

·        wsparcie rodzinno-integracyjne polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury,

 

·        wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

 

Jeżeli chcesz się zapisać do udziału w projekcie lub potrzebujesz dodatkowych informacji

 

·        wyślij wiadomość na adres:

 

aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org

 

·        lub zadzwoń pod jeden z numerów telefonów: 22 510 10 99  lub  604 745 888

·        lub przyjdź do naszego  Tyflopunktu przy ul. Gałczyńskiego 7 w godzinach 9:00-15:00

 

Chętnie pomożemy wypełnić wniosek :)

 

Zapraszamy!

  


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas