Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Fundacja Szansa Dla Niewidomych poszukuje  specjalistów do projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”


Fundacja Szansa Dla Niewidomych poszukuje  specjalistów ds. diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, współfinansowanego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Główne obowiązki:

  • przeprowadzenie diagnoz indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” w formie wywiadów indywidualnych dla 50 uczestników projektu w wymiarze 5 godzin na każdego uczestnika,
  • opracowanie dokumentacji (raportów z diagnoz) na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

Diagnoza powinna zostać wykonana w wielu wymiarach: tyflopedagogicznym, zawodowym, społecznym i rodzinnym, w zakresie umiejętności miękkich. W związku z powyższym dopuszcza się wybór kilku wykonawców do realizacji niniejszego zadania.

Okres realizacji diagnoz: lipiec 2016 – czerwiec 2017.

 

Wymagania konieczne do spełnienia przez oferentów:

  • wykształcenie wyższe lub kwalifikacje zawodowe w zakresie: tyflopedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego, nauk społecznych,
  • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
  • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
  • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

  • ciekawą współpracę o dużym stopniu samodzielności i odpowiedzialności,
  • rozwój zawodowy, możliwość poszerzenia doświadczenia i wiedzy w zakresie problematyki osób niewidomych,
  • umowę cywilno-prawną.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie CV oraz swojej oferty z podaniem ceny osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1/30,  03-406 Warszawa.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 lipca 2016 r.
W dokumentach aplikacyjnych należy umieść następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: doświadczenie zawodowe, w tym w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością, cena.

Logotypy UE


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas