Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Konferencja ,,Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”


W poniedziałek 20.11.2017r. przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Konferencji ,,Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”, której inicjatorem był Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku.

Konferencję poprowadziła Pani Poseł Małgorzata Wypych, a uczestnikami byli przedstawiciele środowisk związanych z pomocą osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

W Konferencji wzięli udział m.in.:

Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu PFRON

Andrzej Jacyna - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Gertruda Uścińska - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Grzegorz Błażewicz - Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

oraz przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, instytucji skierowanych na pomoc niepełnosprawnym, ministerstw, naukowcy i praktycy z zakresu rehabilitacji.

 

Celem Konferencji była analiza stanu polskiej szkoły rehabilitacji, zwrócenie uwagi na uchybienia i wypracowanie wspólnych rekomendacji.

Jako główne uchybienia, wskazano przede wszystkim: brak spójnego systemu orzecznictwa o niepełnosprawnosci i niekompleksowość ośrodków, które mają zapewnić rehabilitcję medyczną. Jednym z największych problemów jest nieskuteczny system kierowania do pracy osób niepełnosprawnych, przywracania do niej osób ucierpiałych w wypadkach przy pracy oraz zachęt dla potencjalnych pracodawców.

Działania nad tym tematem są niezwykle ważne, ponieważ wzmocnią wydolność systemu finansowego, poprzez zapobieganie niepotrzebnym hospitalizacjom oraz wysokim kosztom opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem z Konferencji:

transmisja z Konferencji


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas