Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Zapraszamy do projektu „Aktywna Warszawa…” – pozostały ostatnie wolne miejsca!


Zapraszamy do projektu „Aktywna Warszawa…” – pozostały ostatnie wolne miejsca!

Fundacja Szansa dla Niewidomych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, który realizowany jest od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, natomiast partnerzy to Fundacja Szansa dla Niewidomych i Polski Związek Niewidomych.

Kto zostanie objęty wsparciem?

· 80 rodzin z Warszawy, w których są osoby z dysfunkcją wzroku, nieaktywne zawodowo lub pracujące, lecz zagrożone utratą pracy.

W projekcie weźmie udział 80 osób z dysfunkcją wzroku (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) i 20 osób, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami z niepełnosprawnością wzroku uczestniczącymi w projekcie. Zapraszamy do projektu osoby w wieku od 16 do 65 lat.

Co otrzymują uczestnicy projektu?

· dostęp do szkoleń i doradztwa zawodowego,

· udział w kursach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,

· płatny 3-miesięczny staż zawodowy,

· wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii tyflotechnologicznej, specjalisty ds. rozwoju zawodowego,

· możliwość udziału w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej,

· wsparcie rodzinno-integracyjne polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury,

· wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

 

Jeżeli chcesz się zapisać do udziału w projekcie lub potrzebujesz dodatkowych informacji:

· wyślij wiadomość na adres: aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org

· lub zadzwoń pod jeden z numerów telefonów: 22 510 10 99 lub 604 745 888

· lub przyjdź do naszego Tyflopunktu przy ul. Gałczyńskiego 7 w godzinach 9:00-15:00

Chętnie pomożemy wypełnić wniosek :)

Zapraszamy!


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas