Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Fundacja Szansa Dla Niewidomych poszukuje specjalistów do projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”


Fundacja Szansa Dla Niewidomych poszukuje specjalistów ds. diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”, współfinansowanego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Główne obowiązki:

- przeprowadzenie diagnoz indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” w formie wywiadów indywidualnych dla 9 uczestników projektu w wymiarze 5 godzin na każdego uczestnika,

- opracowanie dokumentacji (raportów z diagnoz) na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

 

Wymagania konieczne do spełnienia przez oferentów oraz zasady nadsyłania zgłoszeń zostały opisane w załączonym zapytaniu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.02.2018 r.

 

Załączniki:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas