Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej


W dniu 15 lutego odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trzecie posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

W posiedzeniu, w którym uczestniczył Pan Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wziął także udział Prezes Fundacji Pan Marek Kalbarczyk.

Podczas spotkania omawiano m.in. projekt Założeń Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych, realizację zadań przez ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze oraz wprowadzenie biernych zawodowo osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Podjęto także temat zmian do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zdjęcia z posiedzenia można obejrzeć pod linkiem: Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas