Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w Białystoku


Szanowni Państwo,

Białostocki Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu:

 „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”

współfinansowanego ze środków PFRON.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

  • jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej,
  • jakich obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,
  • jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,
  • jak obsłużyć niewidomego interesanta,
  • jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością wzroku,
  • jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej.

 

Szkolenia będą prowadzone w małych grupach, zajęcia zostaną dostosowane do potrzeb uczestników.

Terminy szkoleń: 15.06.2018 w godzinach od 9 do 15

                              18.06.2018 w godzinach od 9 do 15

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się mailowo:

bialystok@szansadlaniewidomych.org z dopiskiem szkolenie Świat dotyku i dźwięku

telefonicznie: 857436512

lub osobiście w naszym tyflopunkcie ul. Legionowa 14/16 lok. 203 w godz. 9.30-15:00

Projekt współfinansowany ze środków PFRON


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas