Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Partnerstwo na rzecz dostępności


23.04.2018 r. Przedstawiciele naszej Fundacji podpisali dokument "Partnerstwo na rzecz dostępności".

Tego dnia w Centrum Nauki Kopernik  w Warszawie odbyła się inauguracja projektu rządowego "Dostępność plus".

Treść dokumentu:

"Świadomi znaczenia podstawowych praw i wolności człowieka, w poszanowaniu godności, potencjału i woli każdego, wskazujemy konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom dostępności do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji. W celach Programu Dostępność Plus upatrujemy szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami. Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów. Apelujemy o współpracę do wszystkich środowisk. Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych celów jest możliwe dzięki mobilizacji sił, wspólnemu działaniu, kreowaniu synergii, wzmocnionemu partnerstwu, opartym na dialogu i otwartości dla wszystkich zainteresowanych stron. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie czy firmie, zwiększania wpływu na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój naszego kraju, wyrażamy intencję współpracy w ramach niniejszego partnerstwa na rzecz realizacji celów programu Dostępność Plus. Deklarujemy, że w ramach prowadzonych przez nas działań, będziemy kierować się ideą dostępności i równego traktowania."

Zdjecie 1: Przy stole siedzi Jacek Kwapisz, w ręku trzyma długopis. Z tyłu stoją trzy osoby. Od lewej: Maja Sekuła, Sylwester Peryt i Janusz Mirowski.

Zdjęcie 2: Pracownik Fundacji - Maja Sekuła siedzi przy biurku i podpisuje dokument.

Zdjęcie 3: Przy biurku siedzi Pan Sylwester Peryt - członek Rady Patronackiej Fundacji. Składa podpis pod dokumentem

Zdjęcie 4: Zbliżenie na podpisy przedstawicieli Fundacji pod "Partnerstwem na rzecz dostępności"


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas