Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Podsumowanie projektu "ZIELONY DOM w dobrym guście".


domek stworzony z kartonów, plasteliny, sznura i innych materiałów  

 

dzieci w klasie przygotowujące domek: wycinają, kleją

 

Od marca do grudnia 2018 r. trwała realizacja projektu "ZIELONY DOM w dobrym guście".

Podczas zajęć, warsztatów i wykładów beneficjenci zapoznali się z definicją architektury, historią powstawania dzieł tworzonych przez człowieka dla zaspokojenia swoich potrzeb zarówno osobistych, społecznych, materialnych jak i duchowych od najstarszych czasów. Historia powstawania tych dzieł od prehistorii poprzez starożytność i początki budownictwa na świecie, w Europie północnej i Polsce to przegląd działalności człowieka w sferze artystycznej i użytkowej. Poprzez przykłady wnętrz od najstarszych miejsc zamieszkania -jaskiń, ziemianek, chat z gliny, drewna, kamienia do grodów, zamków, dworów aż po nowoczesne wnętrza domów.
Przy omawianiu poszczególnych wnętrz na przestrzeni wieków uczniowie zapoznali się ze :

- sposobem projektowania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej
- uwzględnieniem strefowania mieszkań/domów
- mediami w mieszkaniu
- problemem doświetlenia wszystkich stref mieszkania/domu
- wyposażenia poszczególnych pomieszczeń
- sposobem dobierania kolorów w poszczególnych pomieszczeniach
- sposobem dobierania materiałów wykończeniowych
- wyposażeniem wnętrz w meble tradycyjne, klasyczne, nowoczesne, nietypowe projektowane dla odbiorcy
  -przykładami ekologicznych rozwiązań w projektowaniu: od użytych materiałów budowlanych (glina, materiały wtórnie użyte), poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań pozyskiwania wody (deszczowa), energii (panele słoneczne), po samowystarczalność w pozyskiwaniu żywności (własne ogrody, oranżerie) na przykładzie nowoczesnych samowystarczalnych ziemianek – earthshipów.


Teorię uczniowie uzupełnili zajęciami praktycznymi poprzez:

- wykonanie rysunku odręcznego rzutu klasy
- wykonanie rysunku odręcznego- projektu domu marzeń (domu w jakim chcieliby mieszkać)
- wykonanie modelu domu marzeń dobierając właściwe funkcje swojego domu z zastosowaniem koloru, różnych faktur, odpowiednim doświetleniem i wyposażeniem w minimeble

Ostatni punkt praktycznych zajęć wpisuje się w założenia projektu Zielony Dom w dobrym guście- projektowania własnej przestrzeni w domu. Modele domu marzeń zostały skonsultowane w rodzinach, gdzie uczniowie przedstawili rodzicom (rodzeństwu) swoje projekty i przemyślenia dotyczące potrzeb i ewentualnych zmian w ich otoczeniu.
Przygotowaniem do projektowania klas czy części korytarzy i jego kontynuacji było wykonanie inwentaryzacji miejsc w szkołach, które zostały wytypowane przez uczniów i dyrekcję do adaptacji i zmiany zarówno kolorystycznej jak i funkcjonalnej. Na podstawie inwentaryzacji powstały projekty rzutów wraz z rozwinięciem ścian z uwzględnieniem przyszłej funkcji wypoczynkowej, wystawienniczej i sportowej.


Podsumowaniem tegorocznych zajęć było spotkanie integracyjne trzech szkół :
Szkoły Podstawowej im. ks. S. Konarskiego z Wielkiej Wsi,
Szkoły Podstawowej nr 30 im. K. Pułaskiego z Krakowa,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie .

Beneficjenci zadania mieli możliwość poznania się oraz przyjrzenia się obiektowi- domek ze słomy i gliny w Prądniku Korzkiewskim, którego wnętrze będzie projektowane przez wszystkich uczestników zadania.
Uczniowie po zapoznaniu się z historią powstania domku (procesem budowy, sposobem zagospodarowania, zajęciami tynkowania gliną przez dzieci z innych szkół, zajęciami ceramicznymi i wykończeniem elewacji jak i stanem obecnym), zaproponowali – po ożywionej dyskusji – funkcje domku i spis potrzebnego wyposażenia.


Zarówno wnętrza w szkole jak i w Prądniku Korzkiewskim będą wykonywane w przyszłym roku według wytycznych powstałych w 2018 roku.


Do wszystkich zdarzeń zostały utworzone strony na facebook’u:


Wielka Wieś https://www.facebook.com/zielony.dom.96
Tyniecka
https://www.facebook.com/zielony.domek.359
Konfederacka https://www.facebook.com/zielony.domm.9

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Partnerzy i patroni medialni projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Niedowidzących w Krakowie


Gmina Wielka Wieś


Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi


Radio RMF Classic- współpraca redakcyjna

logo RMF Classic - cyfra 15 i RMF napisane na czerwono na żółtym tle oraz Classic napisane na czerwono, kursywą

 


Kulturatka.pl
Fundacja Szansa dla Niewidomych

 

Magazyn Integracja

logo magazynu Integracja
 

Niepelnosprawni.pl

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas