Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Edukacja prozdrowotna wśród niewidomych mieszkańców miasta Kielce


Zapraszamy mieszkańców miasta Kielce posiadających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (symbol 04 O)  na spotkania warsztatowe w Centrum Technologicznym Altix. Tematyką warsztatów będzie: sposoby zapobiegania wado i chorobom oczu, dbanie o zdrowie, kontrola parametrów zdrowia i choroby z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dedykowanych niewidomym i niedowidzącym. 

Zapewniamy:

  • Bezpłatny udział w spotkaniach edukacyjnych
  • Wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
  • Drobne zestawy  do kontroli parametrów zdrowia dla każdego uczestnika.

Termin szkolenia:

01.09.2019 - 28.09.2019

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych  Tyflopunkt Kielce
 ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422.

Tel kom. 662 138 600

Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Kielce w 2019 roku.


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas