Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Wyjazd na konferencję REHA 2019 (województwo świętokrzyskie)


Zadanie zostało dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego w 2019 r.

„Droga do samodzielności REHA 2019”

XVII edycja Międzynarodowej Konferencji Reha for the Blind in Poland

21-23.10.2019 – Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Konferencja ma charakter rehabilitacyjno–informacyjny.

Na uczestników czekają liczne atrakcje m. in.

 • Wielka międzynarodowa wystawa sprzętu i oprogramowania dla niewidomych i niedowidzących,
 • Popularnonaukowa sesja merytoryczna,
 • Panele dyskusyjne,
 • Konkurs Idol 2019 dla: wystawców, przedstawicieli naszego środowiska i jego przyjaciół,
 • Koncert,
 • Piknik integracyjny na kampusie UKSW

Adresatami zadania są:

 • Osoby niewidome i słabowidzące z województwa świętokrzyskiego
 • Wolontariusze,
 • Opiekunowie/przewodnicy

Zapewniamy:

 • Bezpłatne uczestnictwo w konferencji
 • Transport
 • Zakwaterowanie
 • Wyżywienie
 • Biuletyn przedkonferencyjny w brajlu lub czarnodruku

Więcej informacji:

 • Fundacja Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt Kielce ul. Targowa 18,
 • Nr tel: 662 138 600 lub 41 343 34 26
 • http://www.szansadlaniewidomych.org

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas