Happening w Zielonej Górze


Dnia 5 maja 2011 r. na zielonogórskim deptaku odbyły się uroczyste obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Impreza organizowana była przez Urząd Miasta Zielona Góra oraz Miejską Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Szansa dla Niewidomych została zaproszona do udziału w obchodach i także miała swój wkład w przebieg imprezy. Wolontariusze oraz podopieczni (osoby z dysfunkcjami wzroku) zadbali o to, by każdy chętny mógł na chwilę spojrzeć na świat oczyma niewidomego. Zainteresowani mogli spróbować swoich sił w chodzeniu z białą laską z zakrytymi oczami, a dzięki krokomierzowi mogli się przekonać, ile metrów udało im się pokonać. Przy stoisku Szansy chętni mogli obejrzeć książki brajlowskie oraz materiały tyflograficzne, a także zapoznać się ze sprzętem ułatwiającym codzienne życie: tester kolorów, mówiące zegarki itp. Mogli także porozmawiać z osobą niewidomą o tym, jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku na ulicy, tak by jej nie zaszkodzić. Wolontariusze rozdawali ulotki-poradniki, w których zostały zawarte praktyczne wskazówki i porady związane z pomocą osobie niewidomej, zapraszali do stoiska przez megafon, podchodzili do stoisk innych organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, nawiązywali kontakt i dialog z przechodniami oraz uczestnikami festynu. Podczas happeningu oficjalnie przekazano Fundacji Szansa dla Niewidomych trzynaście sztuk pilotów umożliwiających odsłuchanie numeru linii i przebiegu trasy nadjeżdżającego autobusu. Fundacja nasza wystąpiła w ubiegłym roku do MZK w Zielonej Górze z prośbą o rozpatrzenie możliwości zakupu i wyposażenia autobusów w tego typu urządzenia i teraz, kiedy przewoźnik zakupił trzynaście nowych pojazdów marki Mercedes - nasza prośba została spełniona. Nie wierzyliśmy, ale stało się to prawdą. Sprzęt przekażemy osobom niewidomym lub bardzo słabo widzących, którym piloty będą naprawdę potrzebne.

W akcji wzięło udział 6 osób związanych z Fundacją Szansa dla Niewidomych: pracownicy, podopieczni oraz wolontariusze. Nasze działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, przede wszystkim ze strony młodzieży oraz nauczycieli.

 

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób NiepełnosprawnychEuropejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas