Nowy nabór - biznesmeni


NOWY NABÓR!

NIEWIDOMI BIZNESMENI – CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ

 

Zapraszamy osoby, które chcą zmierzyć się z prowadzeniem własnego biznesu, do zgłaszania chęci udziału w II edycji projektu „Niewidomi biznesmeni – czas na własną firmę”.

Czekamy na osoby niewidome i słabowidzące, które:

- nie mogą znaleźć pracy lub chciałyby spróbować pracować w końcu na swoim,

- nie boją się wyzwań i myślą o założeniu własnej firmy,
- chciałyby się przekonać, że prowadzenie działalności gospodarczej, wcale nie musi być trudne.

Projekt kierujemy do mieszkańców wymienionych niżej województw, przy czym szkolenia będą się odbywać w podanych obok miastach. Tu należy zgłaszać się pod podany numer telefonu lub adres e-mail:

- lubuskie - Zielona Góra: 68 324 40 23, kom. 662 138 900, zielonagora@szansa.waw.pl
- lubelskiego – Lublin: 81 532 81 42,   lublin@szansa.waw.pl
- mazowieckiego – Warszawa: 22 635 10 60, kom. 662 138 400, warszawa@szansa.waw.pl
- opolskiego – Opole: 77 441 76 62, kom. 692 451 051, opole@szansa.waw.pl
- pomorskiego - Gdańsk: 58 341 26 83, gdansk@szansa.waw.pl

 

W każdym województwie biorącym udział w projekcie na chętnych czeka tylko 12 miejsc. Radzimy więc nie zwlekać z decyzją! Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca 2011 r.

 

W ogłaszanym naborze oferujemy dwa 3-dniowe warsztaty z zakresu:

- planowania działalności gospodarczej, rodzajów działalności gospodarczej;

- sposobów pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej: z funduszy UE, dotacji dla niepełnosprawnych, kredytów i pożyczek;

- marketingu a planowania działalności: analizy możliwości i zagrożeń, segmentacji rynku, wyboru sposobu działania na rynku;

- tworzenia planu gospodarczy: planowanie rzeczowe i finansowe, zasady pisania biznesplanów;

- aspektów prawnych prowadzenia przez osoby niewidome i słabowidzące działalności gospodarczej w Polsce: kwestie składania podpisów, czytania dokumentów, aktualnych przepisów dotyczących wysokości podatków i składek ZUS.

 

Osobom zakwalifikowanym oferujemy pokrycie kosztów wyżywienia,  zakwaterowania i ubezpieczenia. Przewidujemy także możliwość zwrotu kosztów podróży osobom dojeżdżającym z terenu województwa.

 

Osoby uczestniczące w powyższych szkoleniach mają zagwarantowany udział w kolejnym, indywidualnym etapie projektu - w chwili pozyskania środków na jego realizację (etap indywidualny będzie obejmować m.in. tworzenie biznesplanu konkretnej działalności i pomoc na etapie zakładania firmy).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas